S prehodom v digitalno okolje bo za vodstveni kader, kakor tudi za celotno ekipo velik preskok v drugačen sistem delovanja oz. poslovanja. Z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem želimo izboljšati kompetentnost svojih zaposlenih.

Predstavniki vodstvenega kadra Hmezad exim d. d. so se 3. 10. 2019 udeležili izobraževanja oz. delavnice na temo »Digitalizacija«, ki jo je izvedel Dušan Boldin iz podjetja AV studio d.o.o.. Podjetje je visoko tehnološko usmerjeno, njihovo znanje obsega razvoj storitev in sistemov, ki tečejo v oblaku ali za požarnim zidom. Pri razvijanju svojih idej stremijo k najvišjemu nivoju kvalitete.

Naši vodilni so se izobraževali na področju Industrije 4.0. Predstavljene so bile možnosti implementacije v podjetju Hmezad exim d. d. , vzpostavitev novih digitalnih delovnih mest, poslovanje v oblaku, novi modeli in orodja za izvoz (prodaja, marketing, nastop na novih trgih) ter varnost in riziki digitalizacije.

Nazorno so bili prikazani primeri dobrih praks pri uvedbi in implementaciji Industrije 4.0.

Spremembam, ki jih »revolucija« – Industirja 4.0 prinaša, bomo sledili zaradi motiva višje produktivnosti. Z novimi inovativnimi rešitvami, ki prinašajo uporabnikom nove funkcije, gradimo strateško konkurenčno prednost, ki zagotavlja trajnostno rast podjetja.