Sklic 24. redne skupščine

Na podlagi 23. čl. Statuta delniške družbe Hmezad export - import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, sklicujemo...

Sklic 23. redne skupščine – nasprotni predlog delničarja VZMD

Na podlagi 23. čl. Statuta delniške družbe Hmezad export - import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, sklicujemo...

Sklic 23. redne skupščine

Na podlagi 23. čl. Statuta delniške družbe Hmezad export - import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, sklicujemo...

Sklic 22. redne skupščine

Na podlagi 23. čl. Statuta delniške družbe Hmezad export - import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, sklicujemo...

Sklic 21. redne skupščine

Na podlagi 23. čl. Statuta delniške družbe Hmezad export - import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, sklicujemo...