Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju HMEZAD EXPORT-IMPORT d.d. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo operacije »Prenova digitalnega nastopanja na tujih trgih podjetja Hmezad« (krajše: Digitalizacija Hmezad). V okviru projektnih aktivnosti bomo v podjetju prenovili spletno stran in vzpostavili spletno trgovino, digitalizirali nastope na tujih trgih, izdelali produktno-prodajni video in krepilo kompetence s pomočjo usposabljanja, predvsem z namenom optimalnega izvajanja delovnih nalog.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini podjetju povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije.

 

Podjetje AV STUDIO d.o.o., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za podjetje izvedlo kompletno storitev in prenove obstoječe spletne strani in spletne trgovine, izdelave produktno-prodajnega videa, digitalizacije nastopov na sejmih in tudi usposabljanja.

 

DIGITALIZACIJA NASTOPOV NA SEJMIH

V okviru vstopa na tuje trge želimo v podjetju v prihodnje uporabiti tudi sodobne promocijske kanale preko katerih želimo predstavljati naše podjetje in storitve tujim kupcem in potencialnim partnerjem na tujih trgih.

 

SPLETNE STRANI ZA TUJE TRGE IN SPLETNE TRGOVINE

Izvajalec bo uredil prenovo spletne strani Hmezad in postavitev nove celostne grafične podobe. Uredil se bo nov template, ki bo vizualno spremenjen oziroma spremenjen v okviru nove celostne grafične podobe podjetja Hmezad in bo hkrati predstavljal vizijo, cilje ter zgodovino podjetja. Stran bo obsegala nove, racionalnejše izbrane funkcionalnosti strani, s prečiščenimi vsebinami in podatki za končne uporabnike. Doslej v podjetju nismo imeli spletne trgovine, a se zavedamo, da je v današnji dobi digitalizacije nujno potrebna. Izdelana bo v dveh tujih jezikih. Na spletno trgovino se bo dodal nov template, ki bo pripravljen v okviru nove, osvežene celostne grafične podobe. Predstavljen bo prodajni program podjetja, ki bo nagovarjal potencialne kupce k nakupu produktov, ki so predmet prodaje podjetja Hmezad.

 

PRODUKTNO-PRODAJNI VIDEO

Izvedel se bo en do dve minuti dolg prodajni video. Z ustrezno tehnično opremo bo izbrani zunanji izvajalec posnel produktno prodajni video in ga nato še obdelal in primerno zmontiral. Namenjen bo za objave na spletni strani Hmezad ter v ostalih drugih medijih. Zgodba videa bo delo podjetja, njen glavni namen, hmeljska polja in glavni fokusi podjetja, in bo namenjen pospeševanju prodaje končnih izdelkov in surovin. Predstavitveni video bomo uporabljali na vseh obstoječih in novih promocijskih kanalih.

 

KREPITEV KOMPETENC – USPOSABLJANJA

V okviru izobraževanja se bo za uporabnike strani izvedlo izobraževanje na katerem se bodo uporabniki seznanili z učinkovitim in primernim pisanjem digitalnih vsebin za spletno stran in spletno trgovino, jasnim strukturiranjem vsebin in nagovor uporabnikov. Seznanilo se jih bo tudi s trenutnimi trendi sodobnega komuniciranja, nasveti za tekstopisje. Seznanilo se jih bo tudi s samostojnim uredništvom prenovljenih spletnih mest.

 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 23.940,55 EUR.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si