Danes spada podjetje HMEZAD exim d.d. med pomembna podjetja, ki se v svetu ukvarjajo z odkupom in predelavo hmelja ter celostnim trženjem hmeljarskih proizvodov. Podjetje je prepoznavno tako med malimi pivovarji na domačem trgu kot tudi v republikah bivše Jugoslavije. Pri velikih kupcih, ki delujejo na globalnem področju, pa predstavlja dobrega in zanesljivega dobavitelja kvalitetnih produktov (naravni nepredelani hmelj, briketi in drugi hmeljski proizvodi).

AKTUALNO

OBVESTILA ZA DELNIČARJE

Sklic 24. redne skupščine

Na podlagi 23. čl. Statuta delniške družbe Hmezad export - import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, sklicujemo...

Sklic 23. redne skupščine – nasprotni predlog delničarja VZMD

Na podlagi 23. čl. Statuta delniške družbe Hmezad export - import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, sklicujemo...