PREHRANA RASTLIN

Gnojenje rastlin je ukrep s katerim nadomeščamo s pridelkom odvzeto količino rastlinskih hranil iz tal in ohranjamo njihovo rodovitnost. Poleg dodajanja makro in ostalih hranil sta med drugim pomembni tudi kislost tal (pH vrednost) ter količina organske snovi ali humusa v njih. Kislost tal ne vpliva le na dostopnost hranilnih snovi rastlinam, ampak skupaj s količino humusa v tleh tudi na ohranjanje njihove strukture in biološke aktivnosti.

Gnojenje hmeljišč se izvaja na osnovi gnojilnega načrta, ki je izdelan na podlagi kemičnih analiz tal in pričakovanih pridelkov hmelja. Pri tem sodelujemo s specialističnimi strokovnimi službami. S strokovnim in odgovornim gnojenjem je mogoče zagotavljati kakovosten pridelek in prispevati k varovanju okolja. Zagotavljanje visoke kakovosti pridelka in odgovoren odnos do okolja sta  pomembna cilja našega podjetja.

MINERALNA GNOJILA

Mineralna gnojila vsebujejo mineralne komponente, ki rastline nahranijo s hranili in na ta način omogočajo optimalno rast ter doseganje dobrih proizvodnih rezultatov.

V ponudbi imamo vse vrste gnojil, od dušičnih, fosfatnih, kalijevih do sestavljenih – mešanih ali kompleksnih – mineralnih gnojil.

FOLIARNA GNOJILA

S foliarnimi gnojili ne nadomeščamo prehrane rastlin iz tal, a z njihovo uporabo dokazano vplivamo na rast in razvoj rastlin.

Foliarna gnojila tako izboljšajo kakovost in kvantiteto pridelka, povečujejo toleranca rastlin na sušo in druge stresne razmere (ekstremna temperaturna nihanja, hladno in mokro vreme, presajanje), omilijo posledice poškodb rastlin nastalih zaradi izjemni vremenskih dogodkov (neurja, toča), povečujejo odpornost rastlin pred pojavom bolezni in škodljivcev ter povečujejo učinkovitost sprejemanja hranil iz talne raztopine.