NAMAKALNI SISTEMI

Trend višanja temperatur in sušnih poletij narekuje, da namakalni sistemi vse bolj postajajo nepogrešljiv del kmetijstva in vsakodnevne oskrbe rastlin. Z namakanjem preprečimo vodni in temperaturni stres rastline ter s tem zagotavljamo kvantiteto in kvaliteto pridelka. Z optimalno uporabo namakalnih sistemov v tleh zagotavljamo med 80 in 100 % poljske kapacitete tal za vodo. Pomembna komponenta namakanja pa je tudi kontinuiteta, saj s tem ublažimo različne oblike stresa, ki vplivajo na rastline.

ZA VRT

Namakalni vrtni sistemi predstavljajo optimalno rešitev za zagotavljanje lepe zelenice.

Avtomatizacija zalivanje nam zagotavlja zalivanje v času, ko rastline potrebujejo vodo in ne takrat, ko imamo mi čas. Hkrati pa zalijemo enakomerno in v pravilni količini, saj je voda dragocen in življenjsko pomemben element, ki ga predvsem zaradi njenega pomanjkanja ne bi smeli trošili po nepotrebnem. Z avtomatskim namakanjem tako dosežemo optimalni učinek in rezultat, brez potrate dragocenega časa.

ZA HMELJARSTVO

Optimizacija zagotavljanja vode je ključna tako v hmeljarstvu kot v drugih vejah kmetijstva.

Pravilna izbira sistema za namakanje pa lahko ključno pripomore h kakovosti in kvantiteti pridelka kot tudi stroškovnemu vidiku proizvodnje. Pri izbiri namakalnih sistemov v hmeljarstvu je potrebno upoštevati različne dejavnike, od stanja nasada, lokacije, namena uporabe in drugih. Pri čemer imajo podzemni namakalni sistemi, sistemi s kapljičnimi cevmi in sistemi z vsakoletnim polaganjem vsak svoje prednosti in namene uporabe.

ZA SADJARSTVO

Sadjarstvo je ena izmed kmetijskih panog, pri kateri se namakanje najbolj ekonomsko izplača, investicija pa tudi najprej povrne.

Velika prednost kapljičnih namakalnih sistemov v sadjarstvu je tudi možnost fertirigacije – gnojenja skupaj z zalivanjem. S tem ukrepom lahko naredimo dve stvari hkrati in tako zmanjšamo stroške dela z gnojenjem, hkrati pa povečamo izkoristek gnojila in optimiziramo čas dodajanja hranila. Hranila dodajamo takrat, ko jih rastlina potrebuje in pri tem nismo odvisni od vremenskih razmer. V razvitihsadjarskih območjih si brez fertirigacije ne predstavljajo več pridelovanja sadja.