Ob pravilni in kakovostni predelavi so poleg tradicionalnega hmelja v balah, v pivovarskih procesih vse bolj iskani tudi ostali hmeljski proizvodi. Z ohranjanjem arome in svojih lastnosti, dodatni hmeljski proizvodi mnogokrat ponujajo izjemno alternativo uporabi tradicionalnim oblikam hmelja.

HMELJ V BALAH

Hmelj v balah oz. hmelj »natur« je najbolj tradicionalna oblika pridelovanja hmelja.

Ko hmelj dozori na hmelišču, se obere in v najkrajšem možnem času prepelje v proizvodni obrat, kjer se strojno ločijo storžki od rastline in listov. Proces obdelave je strojen. Po strojni separaciji se storžki transportirajo na sušilne linije, kjer se posušijo na vlažnost okrog 8%. Proces sušenja traja približno en dan. Po sušenju se storžki transportirajo v hladilnico, kjer se ohlajajo na sobno temperaturo. Sledi postopek sušenja in ohlajanja ter pakiranja v bale teže 60 kg, ki so pripravljene za transport. Hmeljske bale so narejene iz vrečevine ali iz sintetičnih materialov.

Hmelj v balah ponujamo pakiran v vreče (RB60) ali vakuumiran v 5-kilogramske pakete (VACPAC) z minimizirano vsebnostjo kisika.

Stabilnost produkta:
Hmeljske bale so relativno nestabilne, saj na njih zelo hitro vpliva povišana temperatura in vlaga, ki skupno spreminjata vsebino pakiranega hmelja. Spremembe na hmelju so manjše, če so bale skladiščene v hladilnici na temperaturi okrog 0 – 5 °C.

Prednosti produkta:
Tradicionalna oblika hmelja uporabljena v pivovarskih procesih.

HMELJSKI PELETI TIP 90

Manjši pakirni volumen, ohranjene pivovarske karakteristike

Transportne bale s hmeljem so fizično odprte in hmelj je strojno še dodatno pregledan. Z dodatnim pregledom se izločijo morebitni tujki in primesi, kateri bi lahko ostali primešani v procesu pakiranja hmelja v bale. Posušeni hmeljski storžki so v procesu briketiranja zmleti v hmeljski prah, ki se potem na briketirnem stroju stiska v pelete. Peleti so enake velikosti in sestave glede na vrsto hmelja uporabljenega za proizvodnjo peletov. Peleti se po izdelavi transportirajo v peletni silos, ki je vezan na proizvodno linijo. Peleti se pakirajo v aluminijaste tripleks vreče velikosti 10 kg ali glede na potrebe kupca. V fazi pakiranja se izpodrine kisik iz vreč z vpihavanjem CO2.

Proces predelave
Tipični peleti podjetja HMEZAD exim d.d. so narejeni v procesu mletja in stiskanja sortirane vrste hmelja, ki je bila predhodno kontrolirana in laboratorijsko testirana. Hmelj, predelan v pelete, je fizično bolj sprejemljiv.

Stabilnost produkta:
Hmezadovi peleti ohranjajo osnovne značilnosti hmelja, ki so potrebne za varjenje piva. Pakiranje v alu vrečke in izsesavanje kisika znatno povečajo ohranjanje kakovosti peletov, predvsem alfa kislin in esencialnih olj. Priporočeno je hranjenje na hladnem, najbolje v hladilnici pri temperaturi od 0 do 5°C.

Prednosti produkta:

 • Enotnost hmeljskega produkta,
 • Prihranek pri transportnih stroških,
 • Zmanjšane skladiščne potrebe,
 • Nižji stroški manipulacije,
 • Manjši pakirni volumen,
 • Brez primesi ali tujkov,
 • Ohranjanje osnovnih pivovarskih karakteristik,
 • Ohranjanje pivovarske arome,
 • Preprečevanje oksidacije produkta.

KONCENTRIRANI HMELJSKI PELETI TIP 45

Izboljšane pivovarske karakteristike – ohranjene senzorične lastnosti

Koncentrirani peleti so narejeni v procesu mletja in stiskanja sortirane vrste hmelja, ki je bila predhodno kontrolirana in laboratorijsko testirana. Razlika priprave peletov je v mehanski separaciji mletega hmelja, ki se z ločevanjem koncentrira.

Hmelj se zmelje in ohladi na temperaturo – 20 °C. S to ohladitvijo se loči lupolin. S specializiranim procesom se lupolin loči od storžka in peclja. Koncentracija alfa kislin se izvede z dodajanjem osnovnega suhega proizvoda, ki služi za osnovo koncentriranega lupolina v obliki peletov. Te koncentrirane oblike peletov rezultirajo v pelete s povečano stopnjo lastnosti potrebnih za proizvodnjo piva, istočasno pa ohranjajo senzorične lastnosti.


Stabilnost produkta:
Koncentrirani peleti ohranjajo osnovne karakteristike hmelja, ki so potrebne za varjenje piva. Pakiranje v alu vrečke in izsesavanje kisika znatno povečajo ohranjanje kakovosti peletov, predvsem alfa kislin in esencialnih olj. Priporočeno je hranjenje na hladnem, najbolje v hladilnici pri temperaturi od 0 do 5 °C.

Prednosti produkta:

 • Enotnost hmeljskega produkta,
 • Prihranek pri transportnih stroških,
 • Zmanjšane skladiščne potrebe,
 • Nižji stroški manipulacije,
 • Manjši pakirni volumen,
 • Brez primesi ali tujkov,
 • Ohranjanje osnovnih pivovarskih karakteristik,
 • Ohranjanje pivovarske arome,
 • Preprečevanje oksidacije produkta,
 • Zmanjšana količina dušika in kemičnih usedlin,
 • Večja možnost standardizacije alfa kislin,
 • Zmanjšanje rastlinskega dela hmelja.

 

HMELJSKI CO2 EKSTRAKT

Ohranjanje osnovnih karakteristik v primerjavi z natur hmeljem je zelo veliko in se z leti ne znižuje.

Proces ekstrakcije je narejen z ogljikovim dioksidom. S procesom ekstrakcije so v CO2 skoncentrirane vse esencialne hmeljske komponente (alfa kisline, beta kisline, olja,..). Produkt je izredno čist in ima zelo dobro vrednost hrambe.

V procesu ekstrakcije se iz hmelja izločijo nepotrebne in slabe snovi (trde smole, kvarljive smole, tanini, dušiki, kemikalije,maščobe, voski,…). Produkcija piva z ekstraktom je enaka osnovni metodi ali celo boljša zaradi čistosti produkta.

Sama produkcija ekstrakta temelji na visokokakovostni tehnologiji obdelave s CO2 –jem. Proizvodnji proces je pripravljen tako, da minimalno vpliva na osnovne karakteristike.

Pri pripravi piva so arome hmelja v ekstraktu podvojene napram tradicionalni pripravi piva z natur hmeljem. Skoraj vsa esencialna olja se v ekstraktu ohranijo, ohrani pa se tudi osnovna aroma posamezne vrste hmelja uporabljene pri proizvodnji.


Stabilnost produkta:
Ekstrakt hmelja ostaja stabilen in ohranja vse hmeljske vrednosti izredno dolgo. Ohranjajo se alfa kisline in tudi vsa esencialna olja. Primerno hranjen ekstrakt v pločevinkah v hladilnici lahko ohranja vse svoje vrednosti več let. Temperature, pri katerih se shranjuje ekstrakt, se lahko gibljejo med 0 °C (minimum) in 20 °C (maksimum). Ohranjanje osnovnih karakteristik v primerjavi z natur hmeljem je zelo veliko in se z leti ne znižuje.

Koriščenje produkta:

 • Proizvod je zlato – zeleno – rjave barve in zelo gost,
 • Koncentracija alfa kislin varira glede na vrsto, alfa kisline so v razmerju med 25 % in 65 %,
 • Koncentracija beta kislin varira glede na vrsto, beta kisline so v razmerju med 15 % in 38 %,
 • Koncentracija olj v hmelju je med 3 % do 12 % (varira glede na sorto hmelja),
 • Pakiranje ekstrakta glede na potrebe alfa kislin in glede na težo, ki je željena s strani kupca,
 • Možne so naslednje oblike pločevink: 0,5 kg, 1,0 kg, 2,0 kg, 3,0 kg, 4,0 kg

Prednosti produkta:

 • Enotnost hmeljskega produkta,
 • Prihranek pri transportnih stroških,
 • Zmanjšane skladiščne potrebe,
 • Nižji stroški manipulacije,
 • Manjši pakirni volumen,
 • Brez primesi ali tujkov,
 • Ohranjanje osnovnih pivovarskih karakteristik,
 • Ohranjanje pivovarske arome,
 • Preprečevanje oksidacije produkta,
 • Zmanjšana količina dušika in kemičnih usedlin,
 • Večja možnost standardizacije alfa kislin,
 • Zmanjšanje rastlinskega dela hmelja.